Het NACGF is een kustwachtforum dat opgestart werd in 2007. 20 landen uit de Noord-Atlantische regio zijn hier lid van, waaronder dus ook België. Doel is om de onderlinge samenwerking te promoten, netwerken uit te bouwen en informatie uit te wisselen over best practices en ervaringen. Het secretariaat Kustwacht is het nationaal contactpunt voor dit forum. Elk jaar is een ander land voorzitter en dit jaar is het onze beurt.

Er zijn zeven werkgroepen, rond de thema's milieu, visserij, drugssmokkel, migratie, search and rescue (SAR), maritieme veiligheid en een technische werkgroep. De focus lag dit jaar op 'working together in the maritime domain' met speciale aandacht voor de inzet van unmanned aerial vehicles (UAV) en drones.
Dankzij onze kustwachtpartners kregen de deelnemers ook de kans om de theorie aan de praktijk te toetsen met verschillende bezoeken. Zo konden ze kiezen uit een rondleiding op het Maritiem Reddings- en CoördinatieCentrum (MRCC) van de afdeling Scheepvaartbegeleiding, een bezoek aan het multifunctioneel vaartuig Sirius van Vloot of aan een patrouillevaartuig Castor van de Marine of een demonstratie over het gebruik van UAV’s door de dienst Marien Milieu van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.

Aan de werkgroep search and rescue (SAR) nam het hoofd van het team MRCC, kapt. Réjane Gyssens, deel. Zij trad ook op als gastvrouw voor het bezoek en de rondleiding aan het MRCC.

In het najaar, van 1 tot 4 oktober 2018, volgt nog een algemene vergadering voor de directeuren en hoofden van de verschillende deelnemende kustwachtorganisaties.

NACGF expert meetings 2018

Contacteer ons

CONTACTEER ONS

T 059 342 440

Heb je nog een vraag?
Neem dan snel contact met ons op.


Scheepvaartbegeleiding respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op meer informatie

Ik heb het begrepen