De eerste proefvaart in het kader van een mogelijke uitbreiding van de maximale diepgang van de Westerschelde is met succes uitgevoerd. Op zondag 28 februari 2021 is de MSC Regulus de haven van Antwerpen binnengekomen met een diepgang van 15,7 meter, een nieuw record. Het is de eerste in een reeks proefvaarten waar de diepgang zal worden opgevoerd tot 16 meter. Deze diepgang is nodig om in de toekomst de allergrootste containerschepen te kunnen blijven ontvangen. Het proefproject is een samenwerking tussen Port of Antwerp, het Vlaams en Nederlands Loodswezen, de Vessel Traffic Services, de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit en rederij MSC.

Eerste test geslaagd

De huidige maximumdiepgang van de Westerschelde voor containerschepen die naar Antwerpen opvaren, bedraagt 15,6 meter. Om in de toekomst de allergrootste zeeschepen toe te laten om Antwerpen als eerste aanloophaven te kiezen, is echter een diepgang van 16 meter nodig bij opvaart. Daarom werd besloten om een reeks proefvaarten uit te voeren waarbij de maximale diepgang stelselmatig wordt opgevoerd naar 16 meter. Door een verhoging van de huidige toegelaten diepgang wordt de laadcapaciteit van de schepen aanzienlijk verhoogd. Deze extra vier decimeters kunnen circa 1000 TEU winst opleveren.

Tijdens het proefproject wordt de maximum toegelaten diepgang in opvaart gradueel verhoogd van de huidige 15,6 meter naar 15,7 meter, 15,9 meter en tenslotte 16 meter diepgang. Het proefproject is een samenwerking van Port of Antwerp, de Vlaamse loodsen van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) de Nederlandse loodsen, de Vessel Traffic Services, de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) en rederij MSC. De verruiming geldt enkel voor containerschepen die de terminals in het Deurganckdok als bestemming hebben. Op 28 februari werd met succes de eerste proefvaart met een diepgang van 15,7 meter uitgevoerd met de MSC Regulus.

Zes proefvaarten

De opvaart voor diepliggende schepen wordt bepaald door het getij. Tijdens de hogere waterstand spreekt men van een 'tijvenster' waarbij een dieper schip kan op- of afvaren. Zowel de berekening van de tijvensters als de simulaties hebben aangetoond dat scheepvaart met een diepgang van 16 meter mogelijk is op de Westerschelde.

Om een vlotte en veilige scheepvaart op de Schelde en haar aanloopgebieden in zee te garanderen, werken Vlaanderen en Nederland samen binnen de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA).

De beslissing voor het proefproject kwam er in nauw overleg met de GNA. De drie diepgangen worden daarom zowel door Vlaamse als door Nederlandse loodsen getest. Na elke diepgangtest volgt een evaluatie en worden de ervaringen uitgewisseld. Vervolgens volgt na de zes proefvaarten een eindevaluatie en wordt een finale beslissing genomen voor de opvaart van schepen met een diepgang van 16 meter.

Annick De Ridder, havenschepen: “Voor onze wereldwijde economische positie, de zo belangrijke bevoorrading van ons land en Europa en de welvaart van huidige en toekomstige generaties, is het essentieel dat we de grootste containerschepen kunnen blijven ontvangen en dat zij Antwerpen als eerste aanloophaven kunnen kiezen. We zijn dan ook bijzonder enthousiast over de opstart van dit project en de geslaagde eerste proefvaart. Als schepen met een grotere diepgang de haven van Antwerpen kunnen aanlopen, kan de haven zich nog sterker profileren op het Verre Oosten, waar de grootste schepen varen, en ook hier haar positie als eerste aanloophaven versterken. Dat zal er aan bijdragen om ons concurrentieel voordeel ten opzichte van andere havens te versterken en onze positie als wereldhaven te bestendigen.”

Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van het agentschap MDK: “De graduele verhoging van scheepvaart tot een maximum diepgang van 16 meter betekent een aanzienlijke optimalisatie van de laadcapaciteit. Jarenlange ervaring, nautisch expertise en een sterke samenwerking over de landsgrenzen heen maken deze testvaarten mogelijk en verhogen de economische welvaart in Vlaanderen. De nautische keten wordt steeds robuuster en zoekt - met succes - de grenzen op van wat veilig haalbaar is.”

Marc Beerlandt, CEO MSC Belgium: “MSC is bijzonder opgetogen met dit project waarbij de maximaal inkomende diepgang naar Antwerpen uiteindelijk met bijna een halve meter zou vergroot kunnen worden wat de mogelijkheid biedt om transittijden aan te scherpen en extra lading naar Antwerpen te brengen.“

Contacteer ons

CONTACTEER ONS

T 059 342 440

Heb je nog een vraag?
Neem dan snel contact met ons op.


Scheepvaartbegeleiding respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op meer informatie

Ik heb het begrepen